Om Svenska Stadsnät

Svenska Stadsnät AB grundades 2002 och äger och driver idag ett stort antal stadsnät i Västra Götaland, Småland, Halland, Skåne, Blekinge samt Stockholms Län. Svenska Stadsnät är en del av Teliakoncernen vilket inte bara skapar trygghet, utan också garanterar bra och stabila tjänster.

Vi erbjuder fiberanslutningar till villor, flerbostadshus, företag och kommuner. På landsbygden engagerar vi oss effektivt med partners för att stödja och fiberansluta byalag och ekonomiska föreningar.

Svenska Stadsnät äger och utvecklar öppna konkurrensneutrala stadsnät enligt Svenska Stadsnätsföreningens principer för öppna nät. Våra nät bygger på fiberteknologi och är en säker investering för framtidens kommunikation. Våra kunder kan i våra nät känna sig trygga med en fiberlösning som är framtidssäker och som tillgodoser krav och önskemål för såväl privat som offentlig användning.

Vi erbjuder fiberanslutningar till villor, flerbostadshus, företag och kommuner.

Affärsmodell

Hos oss är alla leverantörer välkomna att leverera tjänster på en öppen marknad i en konkurrensneutral affärsmodell. Affärsmodellen bygger på:

  • Stadsnätsanlutning
  • Uthyrning av svartfiber
  • Uthyrning av bandbredd
  • Aktivering av nätet med teknisk utrustning, vilket ger tjänsteleverantörer access till nätet. Tjänteleverantörer kan därmed på lika villkor leverera kommunikationstjänster efter slutkundernas efterfrågan och behov.

Svenska Stadsnät har som mål att främja slutkundernas fria och öppna användande av tjänster. Vi ansvarar för stadsnätets funktionalitet, stabilitet, tillgänglighet och kvalitet. Alla nät övervakas dygnet runt årets alla dagar.

Tjänsteleverantörerna ansvarar för “first-line”-support för sina tjänster samt svarar på frågor från sina kunder . Alla våra tjänsteleverantörer erbjuds likvärdiga kommersiella och tekniska villkor vid tillhandahållandet av nätet.


Den digitala agendan

Målet för fiberutbyggnaden i Sverige utgår från Regeringens bredbandsmål 2020. Det övergripande målet är att 90 % av Sveriges befolkning bör ha bredband som kan leverera 100 Mbit/s. Många kommuner har i arbetet mot detta mål fattat beslut om en bredbandsstrategi för den kommunala utvecklingen för att just nå detta mål.

Många kommuner har även fattat beslut om en digital agenda för att på bästa sätt kunna utnyttja fiberkommunikationens fördelar och erbjuda kommunens invånare fler tjänster över fibernätet. Kommunens övergripande beslut om grävtillstånd, samt en positiv inställning till moderna förläggningsmetoder är avgörande för en snabb och effektiv fiberutrullning till kommunens invånare.

Vi på Svenska Stadsnät är Er naturliga partner i detta arbete!