Sedan tidigt i morse har Skanova ett kabelfel utanför Smålandsstenar vilket medför att kunder i Biggnet Gislaved/Gnosjö-kommun inte kan använda sina tjänster. Detta gäller både TV och övriga bredbandstjänster från Telia.

Beräknas vara avhjälpt kl 19.00 idag.

Vi kommer att utföra ombyggnadsarbeten i Smålandsstenar som kommer att beröra samtliga kunder under tiden den  27 och 28 februari. Det kommer att innebära ett eller flera kortare avbrott under dagtid för våra privatkunder.
För våra företagskunder sker arbetet mellan kl 18.00-24.00.
Vi beklagar de eventuella problem det kommer att förorsaka er.

Vi kommer att utföra underhållsarbeten i BIGGnet som kommer att beröra samtliga kunder i Gislaved och Gnosjö kommuner under tiden 2019-02-05 kl. 00:00-06:00.

Vi beklagar de eventuella problem det kommer att förorsaka Er.

Vi kommer att utföra ombyggnadsarbeten i Smålandsstenar som kommer att beröra äldre installationer av privatkunder under tiden 2019-01-29 07:00 – 17:00 samt 2019-01-30 07:00 – 17:00. Ej de villakunder som installerats senaste 3 åren.

Vi kommer också att utföra arbeten som kommer att beröra samtliga företagskunder under tiden 2019-01-29 18:00 – 20:00.

Det kommer att innebära ett eller flera avbrott. Efter utfört arbete kan det ev. behövas en omstart av kundutrustning.