Störningar i trafiken hos underleverantör för den ortssammanbindande trafiken i Svenska Stadsnäts nät påverkar stora delar av kunderna i Gislaved och Gnosjö. Vi har ännu inte fått någon prognos på när detta är avhjälpt och arbetar för närvarande med att hitta alternativa lösningar för att minimera störningarna.

Kunder hos Canal Digital kommer att bli berörda av denna omläggning, arbetet kommer att ske mellan klockan 10.00 och 18.00. Upplever ni störningar eller problem efter omläggningen med er digitalbox, vänligen kontakta Canal Digital direkt.

Vi kommer att göra ett planerat underhållsarbete i Reftele 2017-01-30 mellan kl.19:00 – 24:00. Det kommer att innebära ett avbrott på några minuter för våra kunder någon gång under kvällen. Gäller samtliga kunder i Reftele, Kållerstad , VästboÅs och Sporda.

Akut driftunderhåll mellan klockan 12.00 och 13.00, samtliga tjänster kommer att påverkas under tiden. Avbrottet kommer att vara cirka 15 minuter långt och berörda områden är Nynäshamn, Ösmo och Sorunda.

Underhållet görs för att minimera eventuella längre driftavbrott framöver.