Driftinformation

Här hittar du information om driftstörningar i alla våra nätområden. Observera att vi endast kan redovisa störningar som rör själva fibernätet och inte ev. störningar hos leverantören av din tjänst.

Viktigt: Upplever du en störning i din tjänst (så som Bredband, TV eller telefoni) ska du alltid felanmäla detta till din tjänsteleverantör. Du hittar kontaktuppgifter till våra tjänsteleverantörer här.

Vi håller en hög beredskap och gör allt som går för att lösa eventuella problem så snart som möjligt. Ibland har vi planerade avbrott när vi t ex uppdaterar vår utrustning. 

  • November 14, 2018
    Driftstörning Västboås och Sporda den 15/11 2018

    Det kommer att utföras ett akut kabelarbete torsdagen den 15/11 kl. 18:00 som berör kunder i Västboås och Sporda.
    Det kan komma att innebära störningar under 2-3 timmar på samtliga tjänster.