Driftinformation

Här hittar du information om driftstörningar i alla våra nätområden. Observera att vi endast kan redovisa störningar som rör själva fibernätet och inte ev. störningar hos leverantören av din tjänst.

Viktigt: Upplever du en störning i din tjänst (så som Bredband, TV eller telefoni) ska du alltid felanmäla detta till din tjänsteleverantör. Du hittar kontaktuppgifter till våra tjänsteleverantörer här.

Vi håller en hög beredskap och gör allt som går för att lösa eventuella problem så snart som möjligt. Ibland har vi planerade avbrott när vi t ex uppdaterar vår utrustning. 

  • January 11, 2019
    Planerat arbete Smålandsstenar 2019-01-29 – 2019-01-30

    Vi kommer att utföra ombyggnadsarbeten i Smålandsstenar som kommer att beröra äldre installationer av privatkunder under tiden 2019-01-29 07:00 – 17:00 samt 2019-01-30 07:00 – 17:00. Ej de villakunder som installerats senaste 3 åren.

    Vi kommer också att utföra arbeten som kommer att beröra samtliga företagskunder under tiden 2019-01-29 18:00 – 20:00.

    Det kommer att innebära ett eller flera avbrott. Efter utfört arbete kan det ev. behövas en omstart av kundutrustning.