Driftstörning på Vikingsro i Hjärup den 2 sept

Någon gång under dagen den 2 september kommer  det ske ett kortare driftavbrott på fiberanslutningen till kunderna på Vikingsro i Hjärup. Detta beror på utbyggnaden av spåren som Trafikverket jobbar med.