Driftstörning för vissa tjänster inom SSAB-nätet 2019-11-27

Problem med IP-tilldelning för vissa tjänster inom SSAB nätet. Driftstörningen berör områdena:
– Laholm
– Svalöv
– Karlshamn