Planerat arbete i Svenska Stadsnät Biggnet den 9/10 – 2019

Det kommer att utföras underhållsarbeten i Svenska Stadsnät Biggnet den 2019-10-09 mellan kl. 00:01-03:00, vilket kan innebära driftstörningar. Detta påverka samtliga tjänster i Biggnet. Fungerar allt som det ska kommer inga avbrott ske.
Det kan  krävas omstart av kundutrustning för att komma igång med tjänsterna efter eventuellt avbrott.