Byggnation och installation pågår

Vi beräknar att samtliga fiberinstallationer i området kommer att vara klara under november 2018.

Så här kommer du igång

En mediaomvandlare (CPE) har monterats inne i fastigheten. Så snart installatören kvitterat din installation i nätet så kan du ansluta de enheter du själv önskar.

Genom att ansluta en dator till något av mediaomvandlarens nätverksuttag/LAN-port (ej WAN-port om sådan finns) kommer du till vår Välkomstportal.

I Välkomstportalen finner du erbjudanden och priser från samtliga tjänsteleverantörer som är tillgängliga på just din adress och du kan antingen kontakta de du är intresserad av via deras sedvanliga kontaktuppgifter eller klicka dig vidare fån välkomstportalen till självvalsportalen. I det senare fallet kommer du att guidas genom processen att registrera dina kunduppgifter för att slutligen kunna välja, och aktivera, de tjänster du är intresserad av. Följ guiden noga.

Svenska Stadsnäts arbete är nu klart och den, eller de, tjänsteleverantörer du väljer hjälper dig att hitta den optimala lösningen av tjänster för dig och dina behov. De ansvarar för sina respektive tjänster och är de som kommer att vara din kontaktyta i frågor kring din anslutning och dina tjänster.

Du kan alltid se och hantera dina tjänster genom att logga in här och du kan även se om det dykt upp några nya tjänsteleverantörer. När du ska logga in så identifierar dig med inloggningsuppgifterna från kundregistreringen.