Byggnation pågår!

Byggnation av de beställda fastigheterna pågår, vi hoppas att detta inte skall påverka er allt för mycket.