Ett nät som håller vad det lovar

En stabil och säker bredbandsuppkoppling är idag en viktig förutsättning för nästan alla företags verksamhet, oavsett storlek och bransch.  Med fibernätet på plats sätter inte tekniken längre några begränsningar för verksamheten. Ett nät som håller vad det lovar.

  • Flexibla lösningar Via fibernätet kan ert företag få precis den lösning som behövs för verksamheten. Inte bara bredband, TV och telefoni utan också till exempel kapacitetstjänster, säker lagring, internetsäkerhet, hosting och övervakning/drift.
  • Snabb och stabil uppkoppling  I fibernätet skickar informationen med ljussignaler vilket ger en överlägsen prestanda avseende både fart och stabilitet. Idag kan ni välja hastigheter mellan 10/10 Mbit/s och 1000/1000 Mbit/s. 
  • Valfrihet med öppet nät  Fibernätet kan liknas vid en digital motorväg där många olika leverantörer erbjuder bredbandstjänster anpassade för olika typer av företag. Detta kallas ”öppet nät” och fördelen för er är att konkurrensen i nätet pressar priserna och stimulerar utvecklingen av nya och bättre tjänster. 

  • Framtidssäkert Fiber är framtidens bredbandsnät och kapaciteten kan skalas upp för att möta marknadens behov under decennier framåt. Med fiber sätter inte tekniken några gränser för de digitala möjligheterna.

 


Fiberfakta

Fibertekniken bygger på ljus, och ljuset är det snabbaste vi idag känner till. Fiberkabeln har långt mycket större kapacitet än vad vi behöver idag – det är därför den kallas för den mest framtidssäkra tekniken. I praktiken har fiberkabeln en näst intill obegränsad kapacitet, begränsningen ligger snarare i ändutrutningen.

Kanske är det enklare att förstå vad bredband via fiber är, om man håller isär två olika komponenter:

1. De fysiska fiberkablarna i marken, även kallat infrastruktur.

2. Bredbandstrafiken som man skickar i fiberkablarna, d.v.s. 1:or och 0:or enkelt uttryckt.

Den absolut största skillnaden jämfört med ADSL, är att mängden data (bredbandstrafik) som man kan skicka i fiberkablarna, är tusentals gånger större än motsvarande kapacitet i de kopparledningar som används till ADSL. Fiber är inte avståndskänslig på samma sätt som kopparkabel, d.v.s. det blir inte lägre hastighet bara för att avståndet till användaren är längre. Fiber är inte känsliga för väder eller andra intilliggande ledningar.