May 25, 2016
Svalöv – nu börjar vi bygga!

I dag sätter vi spaden i backen för att markera starten för kommande bredbandsutbyggnad i Svalövs kommun.

Utbyggnaden av bredband bygger på det samverkansavtal som kommunen och Svenska Stadsnät AB tecknade den 15 juni i år. Och idag går alltså startskottet för utbyggnaden i Billeberga.

I dag sätter vi spaden i backen för att markera starten för kommande bredbandsutbyggnad i Svalövs kommun.

Utbyggnaden av bredband bygger på det samverkansavtal som kommunen och Svenska Stadsnät AB tecknade den 15 juni i år. Och idag går alltså startskottet för utbyggnaden i Billeberga.

Bredbandsutbyggnaden är en del i den satsning som kommunen gör för att uppnå Region Skånes målsättning om att 95 % av de skånska hushållen och företagen ska kunna erbjudas bredband på minst 100 megabit per sekund senast år 2020.

– Det är mycket glädjande att grävskoporna är i backen och att projektet nu övergår i en mer praktisk fas. Vår samverkan med Svenska Stadsnät ser vi som ett långsiktigt samarbete för att så många som möjligt av kommunens invånare och företag ska kunna ansluta sig till IT-infrastrukturen som nu byggs ut, säger kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (S).

Det är Svenska Stadsnät som tillsammans med Skanova och Eltel som ansvarar för själva genomförandet och nedgrävning av fibern.

– Intresset har varit stort i kommunen och mer än 50 procent av de boende i Svalövs sex tätorter har valt att ansluta sig till fibernätet, vilket vi tycker är ett mycket positivt och framtidsorienterat val, säger Birgitta Krook Larsson, Regionchef, Svenska Stadsnät AB.

Grävarbetet påbörjas under vecka 48 i Billeberga och därefter följer tätorterna Teckomatorp och Svalöv. De första inkopplingarna för kunderna i de tre inledande tätorterna kommer att ske så fort grävarbetet är färdigt i respektive ort.

För tätorterna Kågeröd, Tågarp och Röstånga finns det fortfarande möjlighet att komma med och bli ansluten. Enligt plan ska arbetet i alla sex tätorter vara färdigt vid utgången av november 2016. Detta innebär att 100 procent av villorna i de sex tätorterna då har möjlighet att ansluta sig till stadsnätet.

Kommunens roll i samarbetet kommer att vara att verka för att sprida information om bredbandsutbyggnaden till boende och verksamheter i kommunen samt stötta bildandet av byalag och föreningar samt kanalisera eventuellt stöd till dessa.

– Jag tycker att det är viktigt att bredbandsutbyggnaden går så fort som möjligt och därför har vi från kommunens sida valt att inrätta en bredbandssamordnare. En samordnare som ska vara kommunens kontakt mot Svenska Stadsnät och mot våra byalag och föreningar på landsbygden. Det är mycket positivt att vi redan nu påbörjar arbetet, vilket är snabbare än vad vi hoppats på, säger Olof Röstin, samhällsbyggnadsutskottets ordförande.

När det gäller planerna för utbygganden på landsbygden så planerar Svenska Stadsnät AB och kommunen nu vilka möjligheter som finns att ansluta redan aktiva byalag och föreningar.

– Att få med oss landsbygden är väldigt viktigt och här kommer vi att vara behjälpliga tillsammans med kommunen i skapandet av nya föreningar där behov och intresse finns, säger Birgitta Krook Larsson, Svenska Stadsnät AB.