December 21, 2016
Mer fiber i Östra Göinge!

Ett samverkansavtal har upprättats mellan Östra Göinge kommun och Svenska Stadsnät AB. Målet är att 95 % av kommunens hushåll och företag ska ha tillgång till ett bredband på minst 100 Mbit/s i slutet av 2020.

Tillgång till bredbandstjänster med hög hastighet och kvalitet är idag en förutsättning för framgångsrikt företagande, ökad sysselsättning och framför allt en förbättrad vardag för kommuninvånaren. Förbättrade digitala kommunikationer stärker näringslivets konkurrenskraft och ökar medborgarens valmöjligheter gällande arbete, utbildning, service och rekreation.

För att förverkliga detta har kommunstyrelsen fastställt målet att i slutet av 2020 ska 95 % av kommunens hushåll och företag ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s. En samverkan har därför upprättas med Svenska Stadsnät, som är en lokalt etablerad aktör och har förmågan att säkerställa ett öppet, heltäckande och konkurrensneutralt fibernät.

Läs hela artikeln…