March 2, 2017
Telia förvärvar C-SAM AB och bygger ännu mer fiber i Södertälje kommun

Telia förvärvar företaget C-SAM AB. Affären innebär att Telia tar över ansvaret för att utveckla, driva och underhålla det befintliga fiber- och kabelnätet i Södertälje, Järna och Nykvarn. För de cirka 11 000 kunderna innebär det att de på sikt får tillgång till ett öppet nät och möjlighet att välja bland flera leverantörers tjänster för bredband, telefoni och tv.

Förvärvet av C-SAM är en viktig del för Telia att bidra till Södertälje kommuns högt uppsatta bredbandsmål, där alla kommunens invånare och företag ska erbjudas en bredbandsuppkoppling senast 2022. Telia delar även kommunens mål med öppna, neutrala nät där kunden får tillgång till ett brett utbud av tjänsteleverantörer.

– Vi förstärker vår lokala närvaro i Södertälje kommun där C-SAM skapat sig en stark position hos sina kunder. Telia har sedan 2015 investerat mer än 6 miljarder på utbyggnaden av supersnabbt fiberbredband och förvärvet är en del i arbetet för att bygga en digital infrastruktur i världsklass, säger Anders Tillander, chef för Telias fiberaffär.

– Jag är glad och stolt att Telia nu tar över som ägare till C-SAM. Med Telias erfarenhet av att driva lokala öppna nät, tillsammans med styrkan av att ingå i en större koncern finns det goda förutsättningar att fortsätta utveckla verksamheten till gagn för kommunernas invånare och kunder, säger Olof Mattiasson, grundare till C-SAM AB och en av ägarna.

Förvärvet sker genom att Telia köper samtliga aktier i C-SAM AB. Den dagliga verksamheten kommer att drivas av Svenska Stadsnät AB som är ett eget bolag inom Telia.

C-SAM AB omsatte 36 miljoner kronor 2016. Samtliga anställda i C-SAM AB följer med överlåtelsen och företaget kommer även fortsättningsvis fokusera på att driva och utveckla den lokala affären i Södertälje, Järna och Nykvarn.