Snabb och stabil uppkoppling till alla 
Idag använder vi bredband till nästan allt. Förutom att surfa, tittar vi på TV och film, lyssnar på musik, jobbar hemifrån, vi Skypar, delar filer, huslarm, nyttjar tjänster inom vård och omsorg etc. Dessutom är vi ofta många i samma hushåll som använder bredbandet samtidigt. Med fiber får en snabb och stabil internetuppkoppling som klarar av att hela familjen använder datorer, surfplattor, telefoner och tv-apparater samtidigt. Varken väder, vind eller grannar kan störa din uppkoppling.

Med vårt öppna när är du inte låst till en tjänsteleverantör. Du väljer själv vem som ska leverera tv, bredband och telefoni och plockar själv ihop ett utbud som passar just dig.

 


Varför fiber?

Du har kanske hört uttrycket ”Fiber är framtiden!” Men vad menar man med det egentligen?

Vi har skapat ett samhälle där vi har gjort oss beroende av digital teknik. Våra medievanor har med andra ord förändrats radikalt under de senaste åren. Det kan man såklart ha olika åsikter om, men faktum kvarstår. Den digitala världen är här för att stanna.

Vi har flyttat stora delar av vårt privata och officiella liv ut i den digitala sfären. Det är vanligt att jobba hemifrån och tänk på alla sociala medier, bloggar, nätspel, skype, o.s.v. Idag använder vi digital teknik för TV, titta på film, lyssna på musik och radio och läsa tidningen. Allt det som vi tidigare använde traditionella kanalerna till gör man alltså idag via nätet. Dessutom finns det mycket som tyder på att de traditionella kanalerna successivt kommer att försvinna. Vi pratar redan om att tablåtittandet på TV inte kommer att finnas kvar, utan var och en skapar själv sitt TV-utbud med hjälp av den digitala tekniken.

Denna nya livsstil kräver i sin tur tillgång till bredband med hög kapacitet och hög driftsäkerhet. Är man dessutom många i hushållet, kanske ofta kör playtjänster, lyssnar på Spotify, skypar, har flera datorer igång samtidigt och kanske kör smartphone på wifi, krävs definitivt högre kapacitet. Mängden data (bredbandstrafik) som man kan skicka i fiberkablarna, är tusentals gånger större än motsvarande kapacitet i kopparledningarna som används till ADSL-bredbandet. Därför kan man tveklöst säga att fiber är framtiden. Med fiber har man uppkoppling i höga hastigheter långt in i framtiden; Du kan i dagsläget få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Gränsen för fibertekniken är oändlig. Vi skulle vilja säga att utvecklingsmöjligheterna för fiber är tusentals gånger större, jämfört med annan existerande teknik. Och vi har förmodligen bara sett början av den!


Fiberfakta

Fibertekniken bygger på ljus, och ljuset är det snabbaste vi idag känner till. Fiberkabeln har långt mycket större kapacitet än vad vi behöver idag – det är därför den kallas för den mest framtidssäkra tekniken. I praktiken har fiberkabeln en näst intill obegränsad kapacitet, begränsningen ligger snarare i ändutrutningen.

Kanske är det enklare att förstå vad bredband via fiber är, om man håller isär två olika komponenter:

1. De fysiska fiberkablarna i marken, även kallat infrastruktur.

2. Bredbandstrafiken som man skickar i fiberkablarna, d.v.s. 1:or och 0:or enkelt uttryckt.

Den absolut största skillnaden jämfört med ADSL, är att mängden data (bredbandstrafik) som man kan skicka i fiberkablarna, är tusentals gånger större än motsvarande kapacitet i de kopparledningar som används till ADSL. Fiber är inte avståndskänslig på samma sätt som kopparkabel, d.v.s. det blir inte lägre hastighet bara för att avståndet till användaren är längre. Fiber är inte känsliga för väder eller andra intilliggande ledningar.