Planerat driftavbrott i Laholm – fredagen den 2/2-2018

På grund av ett underhållsarbete kommer ett planerat driftavbrott äga rum under förmiddagen den 2/2.
Avbrottet varar i ca 30 minuter och drabbar kunder på Malörtsgången och Dragongången i Laholm. 
Berörda kunder behöver eventuellt starta om sin utrustning efter avbrottet.