Planerat strömavbrott i Laholm, Kärragård den 5/3 och 6/3-2018

Södra Hallands Kraft har ett planerat strömavbrott som varar mellan kl.09:00 – 12:30 den 5/3 samt 6/3.
Detta berör våra kunder i området kring Kärragård, Laholm.
Observera att strömmen kan komma tillbaka när som helst under avbrottstiden.
Berörda kunder behöver eventuellt starta om sin utrustning efter avbrottet.