Nätbyggnation/Installation

Vi har sökt och fått bidrag från Gislaveds Energi och nu fått beviljat att starta projektet.

Nätbyggnation beräknas pågå mellan oktober 2020 till mars 2021.

Planerade leveranser: December 2020 till April 2021.

Din fiberanslutning – steg för steg

Projektering

Vi kontaktar, förhandlar och upphandlar entreprenörer för att kartlägga vad som specifikt behövs för området samt tidsplanerar projektet utifrån beläggning, förväntad väderlek och andra faktorer som kan påverka.

Stamnät – schaktning

När tillstånd från kommun, vägverket, markägare etc. är klart startar nödvändigt schaktningsarbete för stamnätet. Valda entreprenörer utför markarbeten, rör- och kabeldragning, fiberblåsning och svetsningsarbeten. Stamnätet ska anslutas till nod där aktiv utrustning är placerad. Först därefter kan arbetet med att ansluta enskilda fastigheter påbörjas.

Kundbesök – individuell planering

Ungefär samtidigt som arbetet med stamnätet pågår blir du som tecknat avtal kontaktad av vald entreprenör för att tillsammans gå igenom förutsättningar för schaktning på din tomt. Fiberkabeln kommer att dras kortaste och smidigaste väg från aktiv utrustning till din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du då för att informera entreprenörens projektör om det finns egna kablar på tomten. Ex.vis för robotgräsklippare, jord/bergvärme, belysning etc. Vid detta möte beslutas också om var i fastigheten mediaomvandlaren ska placeras och var håltagning kommer att ske. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns ett eluttag i anslutning till den platsen.

Tomtschaktning

Under tiden som stamnätet färdigställs påbörjas schaktarbete på enskilda tomter. Detta arbete sker enlighet med vad som beslutats vid tidigare möte mellan fastighetsägare och projektör från entreprenör.

Återställning

Efter utfört tomtarbete kommer grovåterställning att ske. Dvs att entreprenör fyller igen schakt och jämnar till markytan. Fastighetsägaren ansvarar själv för återställning av ytskikt, exempelvis gräsmatta, asfalt, rabatter etc. Vid återställning av ev. vägarbete i kommunal mark sker detta så snart som möjligt, i enlighet med tillståndsgivningen och beroende på väderlek.

Installation

En mediaomvandlare (CPE) monteras inne i fastigheten på den plats som tidigare beslutats av fastighetsägare och projektör tillsammans. Fastighetsägaren ombesörjer att det finns ett eluttag i anslutning till den platsen. En installatör kopplar upp mediaomvandlaren på fibernätet och kontrollerar att uppkopplingen fungerar och ”kvitterar” i nätet. Mediaomvandlaren är därefter klar att kopplas upp mot en dator. Genom att koppla en dator till mediaomvandlaren kommer du till en välkomstportal där du väljer de tjänster och de tjänsteleverantörer du önskar. Genom detta val registrerar du dig även i vår portal och därifrån kan du administrera dina tjänsteval.

Has not sub page and general pages for Gislaved

Införsäljning

Finns rör i Er tomtgräns så är det öppet för intresseanmälningar och beställningar. Projektet startas då vi fått in ca 5-10 avtal. Målet är att ha 2 st leveransperioder, en på hösten och en på våren.

Förtätningsprojekt är påbörjat för de avtal som kommit in mellan 201911-202006.

Beräknad leveranstid för dessa ca. 20 kunder är:  2020-10-31.

 

Så här kommer du igång

En mediaomvandlare (CPE) har monterats inne i fastigheten. Så snart installatören kvitterat din installation i nätet så kan du ansluta de enheter du själv önskar.

Genom att ansluta en dator till något av mediaomvandlarens nätverksuttag/LAN-port (ej WAN-port om sådan finns) kommer du till vår Välkomstportal.

I Välkomstportalen finner du erbjudanden och priser från samtliga tjänsteleverantörer som är tillgängliga på just din adress och du kan antingen kontakta de du är intresserad av via deras sedvanliga kontaktuppgifter eller klicka dig vidare fån välkomstportalen till självvalsportalen. I det senare fallet kommer du att guidas genom processen att registrera dina kunduppgifter för att slutligen kunna välja, och aktivera, de tjänster du är intresserad av. Följ guiden noga.

Svenska Stadsnäts arbete är nu klart och den, eller de, tjänsteleverantörer du väljer hjälper dig att hitta den optimala lösningen av tjänster för dig och dina behov. De ansvarar för sina respektive tjänster och är de som kommer att vara din kontaktyta i frågor kring din anslutning och dina tjänster.

Du kan alltid se och hantera dina tjänster genom att logga in här och du kan även se om det dykt upp några nya tjänsteleverantörer. När du ska logga in så identifierar dig med inloggningsuppgifterna från kundregistreringen.

Has not sub page and general pages for Gislaved

Projektering

Tillstånd hos kommunen sökta och godkända.

Projekt startas upp maj-juni 2020.

Grävning och fiberinblåsning klart.

Beräknad leveranstid är senast: December 2020.

 

 

Din fiberanslutning – steg för steg

Projektering

Vi kontaktar, förhandlar och upphandlar entreprenörer för att kartlägga vad som specifikt behövs för området samt tidsplanerar projektet utifrån beläggning, förväntad väderlek och andra faktorer som kan påverka.

Stamnät – schaktning

När tillstånd från kommun, vägverket, markägare etc. är klart startar nödvändigt schaktningsarbete för stamnätet. Valda entreprenörer utför markarbeten, rör- och kabeldragning, fiberblåsning och svetsningsarbeten. Stamnätet ska anslutas till nod där aktiv utrustning är placerad. Först därefter kan arbetet med att ansluta enskilda fastigheter påbörjas.

Kundbesök – individuell planering

Ungefär samtidigt som arbetet med stamnätet pågår blir du som tecknat avtal kontaktad av vald entreprenör för att tillsammans gå igenom förutsättningar för schaktning på din tomt. Fiberkabeln kommer att dras kortaste och smidigaste väg från aktiv utrustning till din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du då för att informera entreprenörens projektör om det finns egna kablar på tomten. Ex.vis för robotgräsklippare, jord/bergvärme, belysning etc. Vid detta möte beslutas också om var i fastigheten mediaomvandlaren ska placeras och var håltagning kommer att ske. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns ett eluttag i anslutning till den platsen.

Tomtschaktning

Under tiden som stamnätet färdigställs påbörjas schaktarbete på enskilda tomter. Detta arbete sker enlighet med vad som beslutats vid tidigare möte mellan fastighetsägare och projektör från entreprenör.

Återställning

Efter utfört tomtarbete kommer grovåterställning att ske. Dvs att entreprenör fyller igen schakt och jämnar till markytan. Fastighetsägaren ansvarar själv för återställning av ytskikt, exempelvis gräsmatta, asfalt, rabatter etc. Vid återställning av ev. vägarbete i kommunal mark sker detta så snart som möjligt, i enlighet med tillståndsgivningen och beroende på väderlek.

Installation

En mediaomvandlare (CPE) monteras inne i fastigheten på den plats som tidigare beslutats av fastighetsägare och projektör tillsammans. Fastighetsägaren ombesörjer att det finns ett eluttag i anslutning till den platsen. En installatör kopplar upp mediaomvandlaren på fibernätet och kontrollerar att uppkopplingen fungerar och ”kvitterar” i nätet. Mediaomvandlaren är därefter klar att kopplas upp mot en dator. Genom att koppla en dator till mediaomvandlaren kommer du till en välkomstportal där du väljer de tjänster och de tjänsteleverantörer du önskar. Genom detta val registrerar du dig även i vår portal och därifrån kan du administrera dina tjänsteval.

 

Has not sub page and general pages for Gislaved

Projektering/Byggnation/Installation

Projektområde etapp 1 -6 – Alla installationer är klara.

Projektområde etapp 7 Utterkull – Viss samförläggning med Eon gjord.

Projektområde etapp 8 Löbbo – Viss samförläggning med Eon gjord.

Projektområde etapp 9 Sandvik – Viss samförläggning med Eon gjord.

Uppstart av etapp 7-9 sker augusti 2020 och beräknas vara helt klart innan sommaren 2021

 

Din fiberanslutning – steg för steg

Projektering

Vi kontaktar, förhandlar och upphandlar entreprenörer för att kartlägga vad som specifikt behövs för området samt tidsplanerar projektet utifrån beläggning, förväntad väderlek och andra faktorer som kan påverka.

Stamnät – schaktning

När tillstånd från kommun, vägverket, markägare etc. är klart startar nödvändigt schaktningsarbete för stamnätet. Valda entreprenörer utför markarbeten, rör- och kabeldragning, fiberblåsning och svetsningsarbeten. Stamnätet ska anslutas till nod där aktiv utrustning är placerad. Först därefter kan arbetet med att ansluta enskilda fastigheter påbörjas.

Kundbesök – individuell planering

Ungefär samtidigt som arbetet med stamnätet pågår blir du som tecknat avtal kontaktad av vald entreprenör för att tillsammans gå igenom förutsättningar för schaktning på din tomt. Fiberkabeln kommer att dras kortaste och smidigaste väg från aktiv utrustning till din fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du då för att informera entreprenörens projektör om det finns egna kablar på tomten. Ex.vis för robotgräsklippare, jord/bergvärme, belysning etc. Vid detta möte beslutas också om var i fastigheten mediaomvandlaren ska placeras och var håltagning kommer att ske. Fastighetsägaren ansvarar för att det finns ett eluttag i anslutning till den platsen.

Tomtschaktning

Under tiden som stamnätet färdigställs påbörjas schaktarbete på enskilda tomter. Detta arbete sker enlighet med vad som beslutats vid tidigare möte mellan fastighetsägare och projektör från entreprenör.

Återställning

Efter utfört tomtarbete kommer grovåterställning att ske. Dvs att entreprenör fyller igen schakt och jämnar till markytan. Fastighetsägaren ansvarar själv för återställning av ytskikt, exempelvis gräsmatta, asfalt, rabatter etc. Vid återställning av ev. vägarbete i kommunal mark sker detta så snart som möjligt, i enlighet med tillståndsgivningen och beroende på väderlek.

Installation

En mediaomvandlare (CPE) monteras inne i fastigheten på den plats som tidigare beslutats av fastighetsägare och projektör tillsammans. Fastighetsägaren ombesörjer att det finns ett eluttag i anslutning till den platsen. En installatör kopplar upp mediaomvandlaren på fibernätet och kontrollerar att uppkopplingen fungerar och ”kvitterar” i nätet. Mediaomvandlaren är därefter klar att kopplas upp mot en dator. Genom att koppla en dator till mediaomvandlaren kommer du till en välkomstportal där du väljer de tjänster och de tjänsteleverantörer du önskar. Genom detta val registrerar du dig även i vår portal och därifrån kan du administrera dina tjänsteval.

Has not sub page and general pages for Gislaved

 

 

Byggnation pågår!

Just nu pågår byggnation i ert område.

Vi är tyvärr något försenade med byggnationen, vi arbetar på en lösning som innebär minimal schakt i just ert område och vi återkommer med ett leveransdatum så snart vi har mer information.

I vårt projekteringsarbete försöker vi att undvika grävning där det är möjligt, vi har därför en pågående dialog med befintlig nätägare. Den har dessvärre dragit ut på tiden, vilket gör att vår tidplan har förändrats och att installationerna måste senareläggas.

Vi ber naturligtvis om ursäkt för detta och vi kommer att verka för en så skyndsam process som möjligt.

Ladda ner “Fiberbyggnationen – steg för steg”, där kan du läsa mer om vilka delmoment som ingår i arbetet fram till färdig fiberinstallation. Vissa delar kan komma att genomföras parallellt men samtliga delar ingår, generellt, i arbetet.

Välkommen som kund till Svenska Stadsnät.

Has not sub page and general pages for Gislaved