Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat vanliga frågor och svar. Klicka på rubrikerna nedan för att hitta de svar du söker.

Hittar du inte de svar du söker kan du kontakta oss. Se vem du ska kontakta här:

 1. Kontakta din tjänsteleverantör om du har frågor gällande dina tjänster, eller om du har tjänster som inte fungerar. Kontaktuppgifter till våra tjänsteleverantörer.
 2. Kontakta vår kundservice om du har allmänna frågor om fiber, vill beställa anslutning, eller om din mediakonverter inte fungerar.
Om Fiber till villa

Kommer jag att kunna få fiber till min villa?

Om du bor i ett område där vi genomför en fibersatsning kommer du att få ett erbjudande hem i brevlådan. Det är inte säkert att alla som bor i ett område där vi drar fiber kommer att kunna erbjudas en anslutning, men vi brukar försöka få med så många som möjligt. Även om området där du bor inte finns med i våra planer på en fibersatsning just nu, så kan detta komma att ändras i framtiden. Du kan besöka www.svenskastadsnat.se för att se vilka möjligheterna är att få fiber i ditt område och göra en intresseanmälan.


Hur gör jag för att beställa?

I samband med att vi kommer till ditt bostadsområde får du ett brev med information om vad som gäller och hur du beställer Fiber till villa. Om du är osäker på om ditt område ingår i en kampanj eller om du har missat att beställa under en tidigare kampanj, kan du kontakta vår kundtjänst på telefon 020-10 00 95.


Vart skickar jag in beställningen?

Svenska Stadsnät – en del av Telia, Scheelevägen 17. Ideon Beta 6, 223 70 Lund


Kan jag ansluta fiber till villa vid ett senare tillfälle?

Ja, det går men det är relativt lång leveranstid och för enstaka leverans blir det cirka 3 till 4 gånger dyrare. En eller ett fåtal leveranser utanför kampanjperioden innebär bland annat nya kostnader för entreprenören samt planering och öppningsanmälningar som inte kan hanteras lika rationellt som under den själva kampanjen.


Hur mycket kostar det?

Anslutningsavgiften för Fiber till villa ligger oftast på mellan 15 000 kr och 45 000 kr, beroende på förhållandena i området där du bor. Hur stor avgiften blir för ditt område ser du på beställningsblanketten du får hemskickad i samband med att vi erbjuder fiberanslutning där du bor.


När och hur betalar jag?

Du betalar ingenting förrän fibern är installerad hos dig. Du kan välja mellan månadsbetalning (60 månader) eller att betala en engångsfaktura, valet gör du på den första fakturan. Vid månadsbetalning kan lånet när som helst lösas till återstående kostnad vid tidpunkten. Fakturan med 30 dagars betalningstid kommer ca två till fyra veckor efter att du fått din fiber installerad.

Kan jag beställa Fiber till villa även om jag har en annan lösning för bredband, tv och telefoni idag? Ja, det är inga problem om ditt hus ligger i ett område där vi erbjuder Fiber till villa. När fibern är installerad kan du beställa nya tjänster för tv, bredband och telefoni. Innan du startar tjänsterna kan det vara bra att kontrollera om du har bindningstider på dina befintliga tjänster så du slipper dubbla kostnader.


Hur lång tid tar det att få Fiber till villa?

Normalt är leveranstiden 3-9 månader om du beställer inom den aktuella kampanjtiden, men svåra väderförhållanden och tjäle kan försena leverans. I materialet du får framgår vad som gäller för just dig.


Vad är det jag betalar för när ni ansluter mitt hus?

Du betalar för arbetet vi utför med förbindelsen mellan ditt hus och den kopplingspunkt i vårt fibernät som finns i telestationen i ditt område. Arbetet innebär allt från kabeldragning och eventuell grävning till installation av medieomvandlare. I priset ingår grovåterfyllnad av utfört arbete på tomtmark (ej återställning av markplattor och liknande åtgärder).


Om jag gräver själv, blir det en lägre kostnad då?

Nej, det blir det inte. Priset är ett schablonpris, det vill säga samma pris för alla hus i området oavsett typ av tomt.


Får jag stå för grävkostnader utanför min tomtgräns?

Nej, dessa kostnader står vi för.


Kan jag utnyttja ROT-avdraget?

Nej, kostnaderna för att installera Fiber till villa är ett paketpris och kan inte specificeras per fastighetsägare.


Vad händer om jag flyttar innan jag har fått fibern installerad eller innan jag får en faktura?

Vi kan överlåta avtalet på den nya fastighetsägaren, under förutsättning att båda parter samtycker. I annat fall är du skyldig att betala för installationen även om du har sålt ditt hus.


Varför kostar det mer, eller mindre, på andra sidan vägen?

Priser kan variera mellan områden, bland annat beroende på nätförutsättningar och anslutningsgrad. Priset kan också variera beroende på vilka typer av hushåll det handlar om. För till exempel bostadsrättsföreningar och samfälligheter finns andra affärsupplägg än vad det gör för villor.


Vad är det som säger att Svenska Stadsnät inte kommer bli tvingade att i framtiden “bjuda” resterande på anslutning för att täcka alla i ett område?

Det finns idag en reglering av telekommarknaden (övervakad genom Post- och telestyrelsen, PTS) , som övervakar villkor och likabehandling rörande tillträde till befintligt nät. Den kan inte tvinga fram nybyggnation, utan den förväntas ske på marknadens villkor samt genom stödåtgärder i form av bidrag till exempel byalag. PTS förslag till ny reglering för de närmaste åren innehåller heller inte något som gör att vi skulle vara skyldig att bygga ut till alla utan ersättning.


Varför måste man teckna sig först innan man får fulla besked för hur anslutningen kommer gå till, och därmed vad hela kostnaden blir?

Att bygga ny infrastruktur kräver stora investeringar. För att vi på Svenska Stadsnät ska kunna bygga fibernät i ditt område krävs att det finns ett intresse från flera hushåll. Först när vi vet många som tackat ja kan vi ge fulla besked för när anslutningen kommer att ske och till vilken kostnad.


Varför tar Svenska Stadsnät så mycket betalt för installationen när ni ändå kommer tjäna pengar ifrån tjänsteleverantörerna på nätet?

Det är olika delar av affären; infrastrukturen i form av kanalisation och fiber har sin grundkostnad och ska sedan övervakas och underhållas. Innehåll och tjänstedistribution har sina specifika kostnader.


Blir jag kreditbedömd?

Ja. En sedvanlig kreditbedömning görs via Sergel kredittjänster, senast inom några veckor från din beställning. Du får därefter en kopia på den kreditupplysning som gjorts i din brevlåda.

 

Delbetalning

Hur ansöker jag om lån?

Har du gjort din beställning före 2017 – Det gör du i samband med beställningen av Fiber till villa, på beställningsblanketten.

Har du gjort en beställning under 2017 – Väljer du betalsätt i samband med att den första fakturan kommer för er anslutning.


Vem kan ansöka om lånet?

Det kan den som beställer Fiber till villa, det vill säga fastighetsägaren.


Vilken löptid har lånet?

Max 60 månader.


Vad är månadskostnaden för lånet och vilken ränta är det?

Det framgår av det erbjudande om Fiber till villa, som du fått hemskickat från oss.


Tillkommer det några avgifter?

Om du inte väljer e-faktura via din internetbank tillkommer en fakturaavgift på 29 kr per pappersfaktura.


När börjar lånet löpa?

När leveransen av Fiber till villa är klar och första fakturan är utskickad, därefter får du faktura månadsvis.


Kan jag lösa lånet i förtid?

Ja, det är möjligt.


Om jag flyttar, vad händer då?

Lånet är personligt. Vid en flytt kan du exempelvis amortera av lånet och låta resterande skuld ingå som en del av husförsäljningen.


Blir jag kreditbedömd?

Ja. En sedvanlig kreditbedömning görs via Sergel kredittjänster, vid registrering av din beställning. Du får därefter en kopia på den kreditupplysning som gjorts i din brevlåda.


Vad händer om jag inte blir beviljad lån?

Om din ansökan om lån inte beviljas kommer du att få information hem om ny beställning för fastigheten, för ny huvudkredittagare.


Kan ni fakturera mitt företag?

Vårt avtal är alltid med fastighetsägaren, inte med ett företag. Om fastighetsägaren är en juridisk person kommer vi fakturera den juridiska personen.


Kan man överlåta lånet/delbetalningen?

Nej, det är inte möjligt.

Leverans och installation

Hur går anslutningen av fiber till?

Vi drar fiberkabel fram till ditt hus och genom ytterväggen in till ett fiberuttag som ser ut ungefär som ett telefonjack. Det finns olika sätt att dra fiberkabeln; via grävning, luftledningar eller redan befintliga kabelrör. Hur kabeln dras beror på förutsättningarna för just din fastighet, och bestäms under projekteringsmötet med entreprenören. Du som fastighetsägare ansvarar för att ordna utrymme för uppsättning av medieomvandlare och fiberuttag inomhus, max 5 meter in i huset från platsen där fibern kommer in. Du ansvarar också för att det finns ett eluttag där du vill placera medieomvandlaren.


Kan jag själv påverka hur fibern dras till min villa?

Vi bygger enligt bäst lämpad teknik i förhållande till de geografiska förutsättningarna. Tillsammans kommer vi att gå igenom hur vi på bästa sätt drar in fiber till dig.


Kan ni använda ett befintligt nedgrävt rör?

Det finns olika sätt att dra fiberkabeln, via grävning, luftledningar eller redan befintliga kabelrör. Hur kabeln dras beror på förutsättningarna för just din fastighet, och bestäms under projekteringsmötet med entreprenören.


Om det inte går att använda befintlig kanalisation och ni behöver gräva på min tomt, vad måste jag som fastighetsägare göra då?

Du behöver dokumentera schaktdikets sträckning, till exempel på en tomtkarta. Om du i framtiden gör ett markarbete på tomten är det viktigt att känna till var fiberkabeln ligger. Det blir även enklare att lokalisera kabeln om den skulle behöva grävas fram vid ett fel på anslutningen.


Hur får jag veta när och var ni kommer att gräva – behöver jag göra något?

En tid efter din beställning tar vår entreprenör kontakt med dig för att diskutera installationen och eventuellt markarbete. Om grävning är nödvändigt går entreprenören igenom sträckningen för schaktdiket på din tomt. Som fastighetsägare måste du vid behov bistå entreprenören med kabelanvisning på din tomt.


Var i huset drar ni in fiberkabeln?

Det beror på förutsättningarna i varje enskilt fall, exempelvis hur tomten ser ut, var huset är placerat och var det finns en anslutningspunkt i vårt fibernät. Vår entreprenör kommer att diskutera den här frågan med dig.

Är jag garanterad att utbyggnad sker?

Det krävs att cirka 50% av hushållen i området tackar ja för att utbyggnad av fiber ska ske. Inom en månad efter kampanjens slut får du ett besked om utbyggnad kommer att ske i ditt område.


Vad är en medieomvandlare och varför behövs den?

Medieomvandlaren omvandlar fiberns optiska signal till en elektronisk signal, som gör det möjligt att ansluta olika typer av utrustning för tv, bredband och telefoni.


Kan jag välja medieomvandlare?

Nej, det finns bara en typ som ingår i installationen av Fiber till villa.


Vilken router kan jag välja?

Vissa tjänsteleverantörer inkluderar router i sina erbjudanden. Kontrollera gärna vad som gäller med den tjänsteleverantör du väljer. Det är bra att veta att routern tillsammans med din dator hemma kan påverka vilken hastighet du uppnår i ditt trådlösa nätverk.


Hur gör jag för att komma igång och använda fibern?

Så fort medieomvandlaren är på plats kan du komma igång med att beställa bredband, tv och/eller telefoni. Du beställer på portal.svenskastadsnat.se genom att koppla en nätverkssladd från din dator till medieomvandlaren. Självklart kan du även kontakta din leverantör direkt.

Så här gör du:

 1. Koppla ihop medieomvandlaren och en dator med nätverkskabel som du sätter i uttaget LAN1.
 2. Starta webbläsaren och gå in på portal.svenskastadsnat.se, om det inte sker automatiskt, och beställ tjänster.
 3. Har du förbeställt tjänster kan aktivering av tjänsterna ta några dagar.
 4. Tv-, bredband- och telefonitjänster kan du beställa på portal.svenskastadsnat.se eller direkt hos tjänsteleverantören. Exakt leveranstid för telefoni- och tv-tjänster, inklusive kombinationer, får du av den tjänsteleverantör du väljer. När du beställt tjänsterna, skickar din leverantör hårdvaran som krävs för att använda dem (t ex tv-box).

Med en router eller tv-switch kopplar du in datorer, nätverksskrivare, spelkonsoler och annan hemelektronik så att alla enheter fungerar trådlöst i alla rum om du så önskar. Ibland ingår utrustning i abonnemanget, så fråga din tjänsteleverantör vad som ingår i din beställning.

Medieomvandlaren är en box som omvandlar fiberns optiska signal till den elektroniska signal som gör det möjligt att ansluta datainformationen till tv, bredband och telefoni.

Det här indikerar lamporna: Gult sken = du är ansluten med max 100 Mbit/s. Grönt sken = du är ansluten med max 1000 Mbit/s. Blinkande sken = porten är aktiv och data överförs. Om du t ex har anslutit sladden i LAN 1-porten kommer LAN 1-lampan att lysa (eller blinka).

Obs! Låt utrustningen stå på.

Medieomvandlaren måste alltid stå påslagen, PWR-lampan ska lysa grönt. Om lampan lyser rött när dina fibertjänster är uppstartade, kontakta den tjänsteleverantör du beställt bredband från.


Tips för bästa trådlösa täckning!

Placera routern centralt i bostaden och minst en meter ovanför golvet. Ha gärna fri sikt till utrustningen du ska använda och undvik att placera routern nära vitvaror t ex mikrovågsugn, akvarium eller elektronisk utrustning med bluetooth som riskerar att störa radiosignalen för den trådlösa uppkopplingen. Tänk på är att en router är utvecklad för att sända signalen horisontellt, men tappar mycket av kapacitet vertikalt.

Ångerrätt

Vad har jag för ångerrätt?

Du har rätt att ångra din beställning av Fiber till villa inom 14 dagar från den dag du fått din beställningsbekräftelse, enligt Konsumenttjänstlagen. Ångerrätten upphör att gälla om du samtycker till att leveransen påbörjas under ångerfristen.


 

Vem ansvarar för vad?

Vem ansvarar för vad när det gäller den fysiska fiberanslutningen?

Svenska Stadsnät ansvarar bl.a. för*:

 • All fiber utanför din tomt
 • Fibern som dras via kanalisationen fram till medieomvandlaren
 • Medieomvandlaren i ditt hem

Du ansvarar bl. a. för*:

 • Ditt interna bostadsnät, om du väljer att ha ett
 • Att elen till medieomvandlaren är dragen innan anslutningen levereras.
 • Att återställa ytskikten på din tomt (asfalt, plattor, gräsmatta, träd, buskar och rabatter)

Vem ansvarar för eventuell håltagning i ytterväggen?

Visar det sig vara nödvändigt att borra så tar vi hand om det. Om installation kräver håltagning i enstegstätade hus ansvarar dock Fastighetsägaren själv för att håltagning utförs i samband med installationen. Är du osäker på om du har en enstegstätad fasad kan du läsa mer här: www.villaagarna.se/Press/Nyheter/Enstegstatad-fasad/


Vem återställer tomten efter schaktningen?

Vår entreprenör fyller igen schaktdiket och jämnar till markytan. Resterande åtgärder sköter du som fastighetsägare. Vi gör dock allt vi kan för att lämna områden med asfalt, buskar eller rabatter i fred.


Återställer ni asfalten?

Nej, men vi kommer i största mån låta bli att gräva genom asfalt.


Vem står för kostnader vid eventuella skador på fiber via luftledning?

Vi ansvarar för fibern fram till fastigheten samt fiber på tomten. Om luftledningen skadas, till exempel genom att ett träd blåser ner över den, så står vi för kostnaderna vid återställningen. Har du däremot ett träd på din tomt som står för nära den luftledning där vi kommer sätta upp fiberkabeln, kommer vår entreprenör be dig att ta ner det för att minska risken för eventuella skador.


Jag har fått fibern installerad, vad är nästa steg?

Vår entreprenör aktiverar normalt din anslutning Fiber till villa i samband med att medieomvandlaren installeras och du kan därefter beställa dina fibertjänster.

Tjänster

Hur gör jag för att komma igång och använda fibern?

Så fort medieomvandlaren är på plats kan du komma igång med att beställa bredband, tv och/eller telefoni. Du beställer på portal.svenskastadsnat.se genom att koppla en nätverkssladd från din dator till medieomvandlaren. Självklart kan du även kontakta din leverantör direkt.

Så här gör du:

 1. Koppla ihop medieomvandlaren och en dator med nätverkskabel som du sätter i uttaget LAN1.
 2. Starta webbläsaren och gå in på portal.svenskastadsnat.se, om det inte sker automatiskt, och beställ tjänster.
 3. Har du förbeställt tjänster kan aktivering av tjänsterna ta några dagar.
 4. Tv-, bredband- och telefonitjänster kan du beställa på portal.svenskastadsnat.se eller direkt hos tjänsteleverantören. Exakt leveranstid för telefoni- och tv-tjänster, inklusive kombinationer, får du av den tjänsteleverantör du väljer. När du beställt tjänsterna, skickar din leverantör hårdvaran som krävs för att använda dem (t ex tv-box).

Med en router eller tv-switch kopplar du in datorer, nätverksskrivare, spelkonsoler och annan hemelektronik så att alla enheter fungerar trådlöst i alla rum om du så önskar. Ibland ingår utrustning i abonnemanget, så fråga din tjänsteleverantör vad som ingår i din beställning.

Medieomvandlaren är en box som omvandlar fiberns optiska signal till den elektroniska signal som gör det möjligt att ansluta datainformationen till tv, bredband och telefoni.

Det här indikerar lamporna: Gult sken = du är ansluten med max 100 Mbit/s. Grönt sken = du är ansluten med max 1000 Mbit/s. Blinkande sken = porten är aktiv och data överförs. Om du t ex har anslutit sladden i LAN 1-porten kommer LAN 1-lampan att lysa (eller blinka).

Obs! Låt utrustningen stå på.

Medieomvandlaren måste alltid stå påslagen, PWR-lampan ska lysa grönt. Om lampan lyser rött när dina fibertjänster är uppstartade, kontakta den tjänsteleverantör du beställt bredband från.


Tips för bästa trådlösa täckning!

Placera routern centralt i bostaden och minst en meter ovanför golvet. Ha gärna fri sikt till utrustningen du ska använda och undvik att placera routern nära vitvaror t ex mikrovågsugn, akvarium eller elektronisk utrustning med bluetooth som riskerar att störa radiosignalen för den trådlösa uppkopplingen. Tänk på är att en router är utvecklad för att sända signalen horisontellt, men tappar mycket av kapacitet vertikalt.


Vilka tjänsteleverantörer och erbjudanden kan jag välja mellan?

På svenskastadsnat.se kan du enkelt jämföra tjänsteleverantörernas erbjudanden på de tjänster du är intresserad av.


Hur många tv-apparater kan jag ha via min fiberanslutning?

Det varierar mellan de olika tjänsteleverantörerna så bäst är att kontakta respektive leverantör. Max antal som någon leverantör erbjuder idag är 5 tv-apparater.


Hur många telefonlinjer kan jag ha via min fiberanslutning?

Det varierar mellan de olika tjänsteleverantörerna så bäst är att kontakta respektive leverantör.

Tekniska frågor

Hur många IP-adresser kan man få?

Det beror på vilken tjänsteleverantör du väljer. Kontakta vald tjänsteleverantör för ytterligare information.


Mitt Internet funkar inte, vad gör jag?

Kontakta din tjänsteleverantör. Svenska Stadsnät ansvarar endast för stadsnätet, inte tjänsterna.


Hur fungerar det med säkerheten?

Det är viktigt att man skyddar sig mot intrång. För att vara helt säker bör du därför installera en brandvägg. Samt virusskydd för att skydda din dator. Kontakta din tjänsteleverantör så har de olika alternativ de rekommenderar.

Övrigt

Kan jag fortsätta använda min gamla teleslinga?

Ja, den kommer att fortsätta fungera för telefoni.


Kommer ni ta bort kopparnätet i framtiden? Och jag som inte har så mycket behov, kommer jag bli tvingad att beställa fiber framöver?

På lång sikt kommer kostnadsläget och det mindre antalet användare göra att äldre kopparnät avvecklas, men eftersom mobilt bredband ur regleringsperspektiv betraktas som en tillräcklig ersättning kommer inte någon att tvingas beställa, eller någon aktör att ”tvingas bjuda på”, en fiberanslutning.


Kan jag ha kvar mitt larm?

För det mesta är det problemfritt att byta till fiber när det gäller villalarm, men för säkerhets skull rekommenderar vi dig att kontakta din larmoperatör.


Vad händer vid strömavbrott?

Tv, bredband och telefoni via fiber kräver strömförsörjning, vilket gör att du inte kan använda dina tjänster under ett eventuellt strömavbrott.


Specifika frågor eller önskemål om installationen

Om du har specifika frågor eller önskemål om någon del av installationen, rekommenderar vi att du tar upp detta redan med säljaren för Fiber till villa.