Driftinformation

Här hittar du information om driftstörningar i alla våra nätområden. Observera att vi endast kan redovisa störningar som rör själva fibernätet och inte ev. störningar hos leverantören av din tjänst.

Viktigt: Upplever du en störning i din tjänst (så som Bredband, TV eller telefoni) ska du alltid felanmäla detta till din tjänsteleverantör. Du hittar kontaktuppgifter till våra tjänsteleverantörer här.

Vi håller en hög beredskap och gör allt som går för att lösa eventuella problem så snart som möjligt. Ibland har vi planerade avbrott när vi t ex uppdaterar vår utrustning. 

Aktuella driftsstörningar:

 • 2023-10-18 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Vedum. Den 18 oktober kommer tjänster att stoppas vid fyra till fem tillfällen om 10 - 30 minuter vardera, då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör.
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2023-10-17 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Tråvad. Den 17 oktober kommer tjänster att stoppas vid fyra till fem tillfällen om 10 - 30 minuter vardera, då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör.
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2023-10-17 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Vara Den 17 oktober kommer tjänster att stoppas vid fyra till fem tillfällen om 10 - 30 minuter vardera, då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör.
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2023-10-16 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Perspektiv Staffanstorp. Den 16 oktober kommer vi migrera över kunder i området till en ny teknisk plattform. Avbrott beräknas att ske vid flertalet (cirka 4-5) tillfällen, i 10 till 30 min, men kan ta längre tid. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör.
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2023-10-10 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Nynäshamn. Den 10 oktober kommer tjänster att stoppas vid fyra till fem tillfällen om 10 - 30 minuter vardera, då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör.
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2023-10-09 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Nynäshamn. Berör kunder i Fredsgatan/Åkargränd med omnejd. Samt Stora VIka och Sorunda. Den 9 oktober kommer vi migrera över kunder i området till en ny teknisk plattform. Avbrott beräknas att ske vid flertalet (cirka 4-5) tillfällen, i 10 till 30 min, men kan ta längre tid. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör.
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2023-10-04 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Malmö och Hjärup. Den 4 oktober kommer tjänster att stoppas vid fyra till fem tillfällen om 10 - 30 minuter vardera, då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform. Avbrott beräknas att ske vid flertalet (cirka 4-5) tillfällen, i 10 till 30 min, men kan ta längre tid. Kundernas tjänster påverkas inte mer än något enstaka driftavbrott under PDU-tiden. Kund kan behöva boota om CPE och RGW efter migreringen om tjänster inte startar. Startar inte tjänsten efter omboot uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag 2023-10-11, kl 09.00 – 15.00
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2023-10-04 07:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete på skadade fiberkablar, som berör vissa kunder i Gnosjö. Fortsättning på tidigare arbete.
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område: