Driftinformation

Här hittar du information om driftstörningar i alla våra nätområden. Observera att vi endast kan redovisa störningar som rör själva fibernätet och inte ev. störningar hos leverantören av din tjänst.

Viktigt: Upplever du en störning i din tjänst (så som Bredband, TV eller telefoni) ska du alltid felanmäla detta till din tjänsteleverantör. Du hittar kontaktuppgifter till våra tjänsteleverantörer här.

Vi håller en hög beredskap och gör allt som går för att lösa eventuella problem så snart som möjligt. Ibland har vi planerade avbrott när vi t ex uppdaterar vår utrustning. 

Aktuella driftsstörningar:

 • 2022-10-04 18:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete som berör ca 30 kunder i Hestra. Kan bli ett eller flera avbrott under avbrottstiden. Kunderna kan behöva starta om sin utrustning efter för att komma igång.
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område: BIGGnet (Svenska Stadsnät)
 • 2022-10-04 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Romele Den 4 Oktober kommer tjänster att stoppas vid 4 - 5 tillfällen på 10 - 30 minuter, då vi migrerar över alla kunder i området till en ny teknisk plattform Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör.
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område: Romelebygdens Kabel-TV AB (Svenska Stadsnät)