Driftinformation

Här hittar du information om driftstörningar i alla våra nätområden. Observera att vi endast kan redovisa störningar som rör själva fibernätet och inte ev. störningar hos leverantören av din tjänst.

Viktigt: Upplever du en störning i din tjänst (så som Bredband, TV eller telefoni) ska du alltid felanmäla detta till din tjänsteleverantör. Du hittar kontaktuppgifter till våra tjänsteleverantörer här.

Vi håller en hög beredskap och gör allt som går för att lösa eventuella problem så snart som möjligt. Ibland har vi planerade avbrott när vi t ex uppdaterar vår utrustning. 

Aktuella driftsstörningar:

 • 2024-03-06 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Ysby och Hishult. Den 6 mars kommer vi migrera över kunder i området till en ny teknisk plattform. Avbrott beräknas att ske vid flertalet (cirka 4-5) tillfällen, i 10 till 30 min, men kan ta längre tid. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 2024-03-12, kl 09.00 – 16.00
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2024-03-05 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Laholm. Den 5 mars kommer vi migrera över vissa kunder i området till en ny teknisk plattform. Avbrott beräknas att ske vid flertalet (cirka 4-5) tillfällen, i 10 till 30 min, men kan ta längre tid. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 2024-03-12, kl 09.00 – 16.00
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2024-02-28 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Laholm, Skottorp, Skummeslövsstrand Den 28 februari kommer vi migrera över kunder i området till en ny teknisk plattform. Avbrott beräknas att ske vid flertalet (cirka 4-5) tillfällen, i 10 till 30 min, men kan ta längre tid. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 2024-03-05, kl 09.00 – 16.00
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2024-02-27 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete del av Mölndal. Den 27 februari kommer tjänster att stoppas vid fyra till fem tillfällen om 10 - 30 minuter vardera, då vi migrerar över vissa kunder i området till en ny teknisk plattform. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 2024-02-28
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område:
 • 2024-02-26 09:00:00 Planerat driftuppehåll
  Planerat arbete Laholm. Den 26 februari kommer tjänster att stoppas vid fyra till fem tillfällen om 10 - 30 minuter vardera, då vi migrerar över vissa kunder i området till en ny teknisk plattform. Kunder kan komma att behöva starta om konverter och/eller RGW. Skulle det vara några problem efter avbrottsfönstret uppmanas boende att ta kontakt med sin tjänsteleverantör. Reservdag: 2024-03-05
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område: