Driftinformation

Här hittar du information om driftstörningar i alla våra nätområden. Observera att vi endast kan redovisa störningar som rör själva fibernätet och inte ev. störningar hos leverantören av din tjänst.

Viktigt: Upplever du en störning i din tjänst (så som Bredband, TV eller telefoni) ska du alltid felanmäla detta till din tjänsteleverantör. Du hittar kontaktuppgifter till våra tjänsteleverantörer här.

Vi håller en hög beredskap och gör allt som går för att lösa eventuella problem så snart som möjligt. Ibland har vi planerade avbrott när vi t ex uppdaterar vår utrustning. 

Aktuella driftsstörningar:

 • 2020-05-20 08:00:00 Avbrott
  Vi har problem med våran hårdvara på Kvarngatan, Svalöv
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område: Svalöv (Svenska Stadsnät)
 • 2020-05-27 08:00:00 Kvalitetsproblem
  Vi har kapacitetsbrist ut mot Romelebygdens nät, det är beställt en utökning.
  Problem åtgärdat: -
  Påverkade område: Romelebygdens Kabel-TV AB (Svenska Stadsnät)