Senaste nyheterna
 • May 8, 2018
  Nya rutiner gällande svartfiber- och kapacitetsförfrågningar

  Svenska Stadsnät kommer efter den 1 maj inte längre att finnas med i Cesar. Svartfiberförfrågningar gör ni (tjänsteleverantörer) framöver till Skanova, och förfrågningar gällande kapacitetsprodukter görs till Telia Operator.

  Läs mer!
 • April 12, 2018
  Svenska Stadsnät – en del av Telia

  Svenska Stadsnät blir från och med den 1 maj 2018 en del av Telia Sverige AB. Svenska Stadsnät AB har sedan 2012 varit ett bolag i Telia Company koncernen. I samband med att vi förenklar bolagsstrukturen och ser över organisationen i Telia så kommer Svenska Stadsnäts verksamhet att integreras in i Telia Sverige AB.

  Läs mer!
 • December 1, 2017
  Telia bildar Telia Infra – en renodlad wholesale- och nätorganisation

  Med Sveriges bästa mobilnät och största fibernät kopplar Telia upp Sverige. Den nya organisationen, Infra, kommer att få ett samlat ansvar för Telia Sveriges Wholesale-affär samt att planera, bygga, och leverera fasta och mobila nät i världsklass. Svenska Stadsnät kommer att bli en del av den nya organisationen.

  Läs mer!
 • October 10, 2017
  Com Hem till Svenska Stadsnät

  Com Hem blir från och med 2017-10-10 ny tjänsteleverantör i stora delar av Svenska Stadsnäts öppna fibernät.

  ”Vi på Svenska Stadsnät är glada över att Com Hem väljer att ingå i vårt öppna näts tjänsteutbud” säger Mats Devert, vd på Svenska Stadsnät. ”Com Hem, som är en stor aktör på marknaden, passar väl in i vårt växande nät. Det ger våra privatkunder ytterligare ökad valfrihet.”

  Läs mer!
 • June 20, 2017
  Boxer – ny tjänsteleverantör av internet.

  Boxer blir 2017-06-20 ny tjänsteleverantör i stora delar av Svenska Stadsnäts öppna fibernät. Boxers tjänster når både flerfamiljshus och villor som är anslutna till nätet.

  Läs mer!
 • April 6, 2017
  Telia förvärvar SalaNet AB och bygger ännu mer fiber i Sala kommun

  Telia förvärvar företaget SalaNet AB. Affären innebär att Telia tar över ansvaret för att utveckla, driva och underhålla det befintliga fibernätet i Sala.  För de cirka 2 700 kunderna innebär det att de på sikt får tillgång till ett öppet nät och möjlighet att välja bland flera leverantörers tjänster för bredband, telefoni och tv.

  Läs mer!