Senaste nyheterna
 • April 12, 2018
  Svenska Stadsnät – en del av Telia

  Svenska Stadsnät blir från och med den 1 maj 2018 en del av Telia Sverige AB. Svenska Stadsnät AB har sedan 2012 varit ett bolag i Telia Company koncernen. I samband med att vi förenklar bolagsstrukturen och ser över organisationen i Telia så kommer Svenska Stadsnäts verksamhet att integreras in i Telia Sverige AB.

  Läs mer!
 • December 1, 2017
  Telia bildar Telia Infra – en renodlad wholesale- och nätorganisation

  Med Sveriges bästa mobilnät och största fibernät kopplar Telia upp Sverige. Den nya organisationen, Infra, kommer att få ett samlat ansvar för Telia Sveriges Wholesale-affär samt att planera, bygga, och leverera fasta och mobila nät i världsklass. Svenska Stadsnät kommer att bli en del av den nya organisationen.

  Läs mer!
 • October 10, 2017
  Com Hem till Svenska Stadsnät

  Com Hem blir från och med 2017-10-10 ny tjänsteleverantör i stora delar av Svenska Stadsnäts öppna fibernät.

  ”Vi på Svenska Stadsnät är glada över att Com Hem väljer att ingå i vårt öppna näts tjänsteutbud” säger Mats Devert, vd på Svenska Stadsnät. ”Com Hem, som är en stor aktör på marknaden, passar väl in i vårt växande nät. Det ger våra privatkunder ytterligare ökad valfrihet.”

  Läs mer!
 • June 20, 2017
  Boxer – ny tjänsteleverantör av internet.

  Boxer blir 2017-06-20 ny tjänsteleverantör i stora delar av Svenska Stadsnäts öppna fibernät. Boxers tjänster når både flerfamiljshus och villor som är anslutna till nätet.

  Läs mer!
 • April 6, 2017
  Telia förvärvar SalaNet AB och bygger ännu mer fiber i Sala kommun

  Telia förvärvar företaget SalaNet AB. Affären innebär att Telia tar över ansvaret för att utveckla, driva och underhålla det befintliga fibernätet i Sala.  För de cirka 2 700 kunderna innebär det att de på sikt får tillgång till ett öppet nät och möjlighet att välja bland flera leverantörers tjänster för bredband, telefoni och tv.

  Läs mer!
 • March 2, 2017
  Telia förvärvar C-SAM AB och bygger ännu mer fiber i Södertälje kommun

  Telia förvärvar företaget C-SAM AB. Affären innebär att Telia tar över ansvaret för att utveckla, driva och underhålla det befintliga fiber- och kabelnätet i Södertälje, Järna och Nykvarn. För de cirka 11 000 kunderna innebär det att de på sikt får tillgång till ett öppet nät och möjlighet att välja bland flera leverantörers tjänster för bredband, telefoni och tv.

  Läs mer!