Om Svenska Stadsnät

Svenska Stadsnät AB grundades 2002 och äger och driver idag ett stort antal stadsnät i Västra Götaland, Småland, Halland, Skåne, Blekinge samt Stockholms Län. Svenska Stadsnät är en del av Teliakoncernen vilket inte bara skapar trygghet, utan också garanterar bra och stabila tjänster. Den 1 maj 2018 blev Svenska Stadsnät den del av Telia Sverige AB.

Vi erbjuder fiberanslutningar till villor, flerbostadshus, företag och kommuner. På landsbygden engagerar vi oss effektivt med partners för att stödja och fiberansluta byalag och ekonomiska föreningar.

Svenska Stadsnät – en del av Telia äger och utvecklar öppna konkurrensneutrala stadsnät enligt Svenska Stadsnätsföreningens principer för öppna nät. Våra nät bygger på fiberteknologi och är en säker investering för framtidens kommunikation. Våra kunder kan i våra nät känna sig trygga med en fiberlösning som är framtidssäker och som tillgodoser krav och önskemål för såväl privat som offentlig användning.