Fiber till din villa
I de kampanjområden där vi bygger ut fibernätet är anslutningen en process i sex steg. Vi sköter både projektering och installation, så när du väl bestämt dig för en fiberanslutning behöver du inte göra mycket mer. Om det inte pågår ett aktivt projekt där du bor kan du skicka en intresseanmälan så återkommer vi besked om/när en utbyggnad kan bli aktuell
 • Steg #1

  För att anmäla ditt intresse för en fiberanslutning fyller du i en beställningsblankett. När vi har tagit emot din beställning tecknas ett avtal och du får en beställningsbekräftelse hemskickad. 

 • Steg #2 Att anlägga fiberanslutningar är en del i att skapa en fungerande infrastruktur, och det kräver stora investeringar. Därför krävs det att merparten av hushållen i ditt område tackar ja till erbjudandet och att du bestämmer dig för fiberanslutning innan angivet sista datum.
 • Steg #3 Innan en fiberanslutning till ditt hus skapas får du besök av en av våra installatörer. Tillsammans går ni igenom hur installationen på bästa sätt kan utföras och ser till så att fiberanslutningen estetiskt förändrar så lite som möjligt.
 • Steg #4 En fiberanslutning dras till ditt hus. I första hand använder vi oss av befintlig infrastruktur, d.v.s. kabelrör i marken eller via luftledning. Om befintlig infrastruktur saknas sköter vår entreprenör grävning och kabeldragning. Diket blir ca 30 cm djupt. Vi försöker göra så liten åverkan som möjligt på din tomt och fyller igen diket åt dig när fiberanslutningen är anlagd, men det ytskikt som förändrats måste du själv återställa.
 • Steg #5 Redan innan fibern anläggs har vi tillsammans bestämt rätt väg fram till huset och på den plats där anslutningen når huset, kommer den också att installeras. Fiberanslutningen dras sedan genom husets yttervägg och max 5 meter in i huset. På den plats där du vill ha anslutningens centrum installerar vi även medföljande mediaomvandlare. En medieomvandlare är det uttag som du ansluter dina enheter till. Ett eluttag behövs för att installera medieomvandlaren.
 • Steg #6 När installationen är klar får du en installationsbekräftelse och din faktura hemskickad. För att börja använda din fiberanslutning behöver du bara ansluta en dator till mediaomvandlaren. Sedan väljer du själv tjänsteleverantör genom att kontakta eller besöka leverantörernas webbplatser.

   

 • Villkor för Fiber till din villa

  För att anlägga en fiberanslutning behöver ni vara flera som är intresserade. Att förändra ett bostadsområdets digitala läge förändrar nämligen infrastrukturen, och det kostar. Men om tillräckligt många hushåll är intresserade av erbjudandet fördelas de fasta kostnaderna för installationen på antalet hushåll och priset blir lägre.

  Inför varje fiberinstallation anges ett sista datum för att anmäla sitt intresse. Därefter får du ett besked om förutsättningarna uppfyllts, och om en fiberanslutning kommer att anläggas. Om förutsättningarna inte uppfyllts upphör avtalet att gälla.

  Ansvarsfördelning

  Beställningsblanketten du fyllt i är en bindande intresseanmälan som ser till att installationen av fiber sätts igång när tillräckligt många hushåll i ditt område bestämt sig för erbjudandet.

  Vårt arbete innefattar både projektering och installation av fiberanslutningen. När fiberanslutningen anläggs ansvarar vi för all fiber utanför din tomt, den fiber som dras till ditt hus, samt medföljande mediaomvandlare.

  Du ansvarar för ditt eventuella interna nätverk och val av tjänsteleverantör. Du ansvarar också för att det finns ett eluttag till medieomvandlaren. Om ytskicket på din tomt förändras vid anläggning av en fiberanslutning är det du som ansvarar för att återställa ytskicket.

  Betalningsvillkor

  Svenska Stadsnät erbjuder ett så kallat flexibelt betalsätt, du betalar när allt är på plats. Du betalar ingenting förrän fibern är installerad. När du får fakturan kan du välja om du vill betala hela beloppet på en gång, eller om delbetalning passar dig bättre. Genom Telia Finance erbjuder vi ett förmånligt lån som du delbetalar i högst 60 månader. Lånet kan när som helst lösas till återstående kostnad vid tidpunkten, utan några avgifter. Det går självklart bra att betala in en större summa varje månad, så minskar lånet snabbare.

  För beställningar som är gjorda före 2017 – Svenska Stadsnät erbjuder två betalningsalternativ, engångsbetalning och delbetalning. Väljer du delbetalning har du möjlighet att delbetala i upp till 60 månader. Vid månadsbetalning kan du dessutom när som helst lösa ut lånet till återstående kostnad vid tidpunkten.

  Fullständiga villkor, priser och information gällande våra betalningsalternativ finner du i den beställningsblankett som gäller för ditt område.

  Alla som är intresserade av vårt fibernät kreditprövas innan ett godkännande av beställning av fiberanslutning ges. Din faktura för installation kommer två till fyra veckor efter det att installationen är gjord. Fakturan har 30 dagars förfallotid.

  Vår finansiella partner för alla fiberavtal är TeliaSonera Finance AB.