December 1, 2017
Telia bildar Telia Infra – en renodlad wholesale- och nätorganisation

Med Sveriges bästa mobilnät och största fibernät kopplar Telia upp Sverige. Den nya organisationen, Infra, kommer att få ett samlat ansvar för Telia Sveriges Wholesale-affär samt att planera, bygga, och leverera fasta och mobila nät i världsklass. Svenska Stadsnät kommer att bli en del av den nya organisationen.

Telia bildar Infra en renodlad wholesale- och nätorganisation inom Telia Sverige. Infra kommer att bestå av Skanova, Telia Operator samt verksamhet från Telia Technology som ansvarar det fasta och mobila nätet. De berörda enheterna kommer att fortsätta att ha samma ansvar som de har idag, men flyttas in i en gemensam organisation. Den nya organisationen träder i kraft den 1 januari 2018.

– Det här är en viktig del i Telias förändringsresa. Genom att bygga en sammanhållen nätorganisation får vi de skalfördelar, i både teknik, kompetens och processer, som är avgörande för att över tid behålla och stärka kvalitet i leveransen till våra kunder. Vi kan med detta också bli den one-stop-shop som våra operatörskunder efterfrågar, säger Hélène Barnekow, vd Telia Sverige.

Därmed kommer även Skanova som idag drivs som ett eget bolag inom Telia-koncernen att bli en del av Telia Sverige.

– Skanova bildades för snart tio år sedan eftersom vi behövde bevisa att vi behandlade alla operatörer lika på den fasta infrastrukturen, vilket var och är ett krav från PTS. Idag är vi i en helt annan situation där såväl andra operatörer som PTS har ett gott förtroende för Telia och för Skanova. Vi kommer självklart fortsätta att leva upp till kravet om likabehandling även i den nya organisationen, fortsätter Hélène Barnekow.

Arbetet med att få den nya organisationen på plats kommer att ledas av Ove Alm, ansvarig för Framtidens nät och del av Telia Sveriges ledningsgrupp, till dess att nya verksamhetschef utses.

Läs hela artikeln…