Projektet har påbörjats genom projektering av områdesnät.