Tjänster och beställning

När din fiber installerats har du tillgång till hela tjänsteutbudet hos Telia Öppen Fiber.

Du kan läsa mer om Telias tjänsteutbud på anslutning.telia.se

Du kan också ringa till kundtjänst hos Telia Öppen Fiber, tel 020-40 24 00.

TELIA_2017