May 25, 2016
Telia förvärvar Perspektiv Bredband ABs fiberverksamhet

Telia förvärvar Perspektiv Bredband ABs svenska verksamhet från Telecom3. Verksamhetens huvudsakliga inriktning är att sälja fiberkapacitet och fibertjänster till hushåll, fastighetsägare och företag i Malmö och Lund med omnejd.

Affären innebär att Telia tar över ansvaret för att utveckla, driva och underhålla nätet. För kunderna innebär det att de med start 2017 får tillgång till ett öppet nät och möjlighet att välja bland flera leverantörers tjänster inom bredband, telefoni och tv.

– Det krävs stora investeringar för att driva och utveckla fibernät. Med Telia som ny ägare får vi vad som krävs för att kunna säkra en bred framtida utbyggnad – finansiella resurser, expertis och ett lokalt engagemang. Telia har lång erfarenhet av att äga och driva öppna stadsnät. De är duktiga på lokal förankring och kommer ta vara på de relationer som vi byggt upp, säger Pia Thomsen, vd Perspektiv Bredband AB.

– Perspektiv Bredband AB har i nära dialog med kunder och övriga intressenter skapat sig en stark position i Öresundsregionen. Telia satsar nio miljarder kronor på utbyggnaden av supersnabbt fiberbredband och förvärvet är en del i arbetet med att ge Sverige en digital infrastruktur i världsklass, säger Anders Tillander, chef för Telias fiberverksamhet.

Förvärvet sker genom att Telia köper samtliga aktier i Telecom3 Fibernät i Sverige AB dit Perspektiv Bredbands fiberverksamhet kommer att överföras. Köpeskillingen är inte offentlig. Den dagliga verksamheten kommer att ske från Svenska Stadsnät AB som är ett eget bolag inom Telia.

Fiberverksamheten pro forma försäljning uppgick för helåret 2015 till 14 miljoner kronor. Samtliga anställda i Perspektiv Bredband följer med i överlåtelsen av verksamheten. Företaget kommer även fortsättningsvis att vara ett eget bolag med fokus på lokal verksamhet.

För mer information, kontakta gärna Telias presstjänst 0771-775830 eller besök vårt nyhetsrum telia.se/media.