Företag logga Internet Telefoni TV Beställ
AllTele AlleTele   Arrow
Ansluten  Ansluten   Arrow
Bahnhof* logo-desktop Arrow
Bearcom Bearcom   Arrow
Bitcom  Bitcom_logo   Arrow
Bogalnet  Bogalnet     Arrow
Bredband2 Bredband2-logga   Arrow
Bredbandsson  Bredbandsson   Arrow
Bredbandsteknik  Bredbandsteknik Arrow
Connect2IP  Connect2IP Arrow
Griffnet Griffnet Arrow
IP-Only IPonly Arrow
IP Sweden*  IPSweden Arrow
Intertain*  Intertain Arrow
Kalejdo  Kaledjo Arrow
Make IT Makeit Arrow
Microtec Microtec Arrow
Mediateknik*  Mediateknik  Arrow
Net at Once  Netatonce Arrow
Netcomp  Netcomp Arrow
Ownit OwnIt   Arrow
PIN Pin     Arrow
N4 Qavat Arrow
Sappa sappa_logo     Arrow
Seths  Seths Arrow
Surfia Surfia   Arrow
T3  T3 Arrow
Tele2 tele2   Arrow
Telia  Arrow
Viasat**  Viasat Arrow
*TV-tjänsten går att beställa via Kalejdo. ** Viasat går att beställa via Sappa och Kalejdo.

 

Om Svenska Stadsnät

Svenska Stadsnät AB grundades 2002 och äger och driver idag 13 stadsnät i Västra Götaland, Småland, Halland, Skåne, Blekinge samt Stockholms Län. Svenska Stadsnät är en del av Teliakoncernen vilket inte bara skapar trygghet, utan också garanterar bra och stabila tjänster.

Vi erbjuder fiberanslutningar till villor, flerbostadshus, företag och kommuner. På landsbygden engagerar vi oss effektivt med partners för att stödja och fiberansluta byalag och ekonomiska föreningar.

Svenska Stadsnät äger och utvecklar öppna konkurrensneutrala stadsnät enligt Svenska Stadsnätsföreningens principer för öppna nät. Våra nät bygger på fiberteknologi och är en säker investering för framtidens kommunikation. Våra kunder kan i våra nät känna sig trygga med en fiberlösning som är framtidssäker och som tillgodoser krav och önskemål för såväl privat som offentlig användning.

Vi erbjuder fiberanslutningar till villor, flerbostadshus, företag och kommuner.

Affärsmodell

Hos oss är alla leverantörer välkomna att leverera tjänster på en öppen marknad i en konkurrensneutral affärsmodell. Affärsmodellen bygger på:

  • Stadsnätsanlutning
  • Uthyrning av svartfiber
  • Uthyrning av bandbredd
  • Aktivering av nätet med teknisk utrustning, vilket ger tjänsteleverantörer access till nätet. Tjänteleverantörer kan därmed på lika villkor leverera kommunikationstjänster efter slutkundernas efterfrågan och behov.

Svenska Stadsnät har som mål att främja slutkundernas fria och öppna användande av tjänster. Vi ansvarar för stadsnätets funktionalitet, stabilitet, tillgänglighet och kvalitet. Alla nät övervakas dygnet runt årets alla dagar.

Tjänsteleverantörerna ansvarar för “first-line”-support för sina tjänster samt svarar på frågor från sina kunder . Alla våra tjänsteleverantörer erbjuds likvärdiga kommersiella och tekniska villkor vid tillhandahållandet av nätet.


Organisation

Svenska Stadsnät AB är ett dotterbolag inom TeliaSonera koncernen.

VD
Mats Devert
Affärsutveckling
Tomas Karlsson
Regionchef Syd
Birgitta Krook
Regionchef Väst
Bo Wesslau
Regionchef Öst
Jonas Moberg
Försäljning och Marknad
Erik Eriksson
Nät
P-A Lindkvist
Ekonomi
Julia Westin

Den digitala agendan

Målet för fiberutbyggnaden i Sverige utgår från Regeringens bredbandsmål 2020. Det övergripande målet är att 90 % av Sveriges befolkning bör ha bredband som kan leverera 100 Mbit/s. Många kommuner har i arbetet mot detta mål fattat beslut om en bredbandsstrategi för den kommunala utvecklingen för att just nå detta mål.

Många kommuner har även fattat beslut om en digital agenda för att på bästa sätt kunna utnyttja fiberkommunikationens fördelar och erbjuda kommunens invånare fler tjänster över fibernätet. Kommunens övergripande beslut om grävtillstånd, samt en positiv inställning till moderna förläggningsmetoder är avgörande för en snabb och effektiv fiberutrullning till kommunens invånare.

Vi på Svenska Stadsnät är Er naturliga partner i detta arbete!