Byggnation pågår!

Just nu pågår byggnation i ert område.

Vi är tyvärr något försenade med byggnationen, vi arbetar på en lösning som innebär minimal schakt i just ert område och vi återkommer med ett leveransdatum så snart vi har mer information.

I vårt projekteringsarbete försöker vi att undvika grävning där det är möjligt, vi har därför en pågående dialog med befintlig nätägare. Den har dessvärre dragit ut på tiden, vilket gör att vår tidplan har förändrats och att installationerna måste senareläggas.

Vi ber naturligtvis om ursäkt för detta och vi kommer att verka för en så skyndsam process som möjligt.

Ladda ner “Fiberbyggnationen – steg för steg”, där kan du läsa mer om vilka delmoment som ingår i arbetet fram till färdig fiberinstallation. Vissa delar kan komma att genomföras parallellt men samtliga delar ingår, generellt, i arbetet.

Välkommen som kund till Svenska Stadsnät.

Has not sub page and general pages for Södertälje