Vårt stadsnäts fokus
Svenska Stadsnät AB skall som långsiktig aktör äga, driva och utveckla öppna stadsnät med lokal förankring i Sveriges kommuner till nytta för kommunernas invånare och företag
 • Helhetsgrepp
  • Erbjuder nätlösningar inom alla segment i kommunen.
  • Nyttjar synergier inom koncernen vid utbyggnad
  • Jobbar tillsammans med lokala företrädare 
 • Öppenhet
  • Öppet för alla operatörer
  • Öppet på alla nivåer
  • Verkar enligt Svenska Stadsföreningens rekommendationer
 • Långsiktighet och kompetens
  • Stadsnätserfarenhet i kombination med långsiktighet
  • Hög kompetens för att driva och utveckla stadsnät
  • Finansiellt starka
  • Hela koncernen jobbar enbart med telekom

 • Närhet och flexibilitet
  • Nära lokala samarbeten genom att bygga relationer
  • Kommunen påverkar utbyggnad och utveckling
  • Nätinfrastrukturen byggs ut med stor flexibilitet
  • Skapar arbetstillfällen genom utbyggnad