Utbyggnaden av fibernätet fortsätter
Vi bygger ut och utvecklar fibernätet kontinuerligt. Vårt mål är att alla i kommunen ska få tillgång till framtidens bredbandsnät.

Has not sub page and general pages for Mölndal