Driftavbrott i Lund den 21 maj 2018

Just nu har vi störning på nedanstående gator på grund av el-arbete i området.
Detta beräknas vara avhjälpt under morgondagen (den 22/5).

Störningen påverkar våra kunder på följade gator:
Karl XII gatan
Erik dahlbergsgatan
Kung Oscars väg
Kävlingevägen