Driftstörning Västboås och Sporda den 15/11 2018

Det kommer att utföras ett akut kabelarbete torsdagen den 15/11 kl. 18:00 som berör kunder i Västboås och Sporda.
Det kan komma att innebära störningar under 2-3 timmar på samtliga tjänster.