Driftstörningen i Perspektivs nät är nu löst

Vi hade under dagen (den 7/2) en omfattande driftstöring i Perspektivs nät. Sedan 15-tiden ska den vara åtgärdad. 

Om din anslutning inte fungerar efter driftstörningen: testa först och främst att starta om din utrustning som är ansluten till Internet (även medieomvandlaren som sitter på väggen).