Planerat arbete Smålandsstenar 2019-01-29 – 2019-01-30

Vi kommer att utföra ombyggnadsarbeten i Smålandsstenar som kommer att beröra äldre installationer av privatkunder under tiden 2019-01-29 07:00 – 17:00 samt 2019-01-30 07:00 – 17:00. Ej de villakunder som installerats senaste 3 åren.

Vi kommer också att utföra arbeten som kommer att beröra samtliga företagskunder under tiden 2019-01-29 18:00 – 20:00.

Det kommer att innebära ett eller flera avbrott. Efter utfört arbete kan det ev. behövas en omstart av kundutrustning.