Planerat arbete Smålandsstenar 27-28 feb 2019

Vi kommer att utföra ombyggnadsarbeten i Smålandsstenar som kommer att beröra samtliga kunder under tiden den  27 och 28 februari. Det kommer att innebära ett eller flera kortare avbrott under dagtid för våra privatkunder.
För våra företagskunder sker arbetet mellan kl 18.00-24.00.
Vi beklagar de eventuella problem det kommer att förorsaka er.