Planerat driftarbete som rör företagskunder i Gislaved och Gnosjö den 25/10

Vi kommer att ha ett planerat arbete kvällen den 25/10 kl. 21.00. Det berör endast BiGGnets företagskunder. Det kommer inte att innebära något avbrott för tjänsten. Men då vi kommer att byta mac-adressen på default gateway kommer vissa brandväggar att ta upp till flera timmar på sig innan de fungerar. Om man vill komma igång med dessa direkt så hjälper en omstart.