Planerat underhållsarbete i Nissafors den 16/10

Vi kommer att utföra planerat underhållsarbete under tiden 2017-10-16 07:00 – 09:00. Det kommer att innebära några minuters avbrott för samtliga kunder i Nissafors.