Störningar i BiGGnets nätområde

Störningar i trafiken hos underleverantör för den ortssammanbindande trafiken i Svenska Stadsnäts nät påverkar samtliga Sappas Tv-kunder i Gislaved, Gnosjö samt Karlshamn. Vi har ännu inte fått någon prognos på när detta är avhjälpt.