Störningar i BiGGnets nätområde

Störningar i trafiken hos underleverantör för den ortssammanbindande trafiken i Svenska Stadsnäts nät påverkar stora delar av kunderna i Gislaved och Gnosjö. Vi har ännu inte fått någon prognos på när detta är avhjälpt och arbetar för närvarande med att hitta alternativa lösningar för att minimera störningarna.